Vi anvender altid de mest sikre bedøvelsesmidler samt de midler, hvor dyret oplever mindst ubehag.

Efter en eventuel operation gives der altid smertestillende medicin med hjem – til alle dyr.

Vi tager særligt hensyn til de svagelige og ældre dyr, og vi har mulighed for at bruge en særlig nænsom type af bedøvelse netop til dem.

Kaniner og gnavere er en af vores helt store interesse- og vidensområder. Og til disse, bruger vi altid den mest nænsomme bedøvelsesgas der findes. Med denne sover dyret hurtigt, og vågner hurtigt efter endt operation, og er generelt mindre groggy resten af dagen, end ved injektionsnarkoser, hvor narkosen indgives ved at stikke dem med en nål. De vil dog ofte få en lille forbedøvelse for at mindske smerte og stress.